DANIŞMANLIK

yonetim_danismanligi

Yönetim Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz çözümlerle;

 • Ölçülebilir ve yönetilebilir bir sisteme sahip
 • Verilere dayalı karar alan
 • Süreçlerle yönetilen
 • Stratejik yönetim anlayışını benimsemiş
 • Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlayan
 • Kazanan ve kazandıran bir kurum olmanızı sağlıyoruz.

Kurumsallaşma Çözümleri

 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
 • Mevcut Durum Değerlendirme ve İhtiyaç Analizi
 • Vizyon Tasarımı ve Değer Çalışması
 • Organizasyonel Yapılanma
 • Stratejik Planlama
 • Süreç Analizi
 • Raporlama Sistemi

İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri 

 • İş Analizi ve Görev Tanımı Oluşturma
 • Seçme-Yerleştirme Sistemi
 • Eğitim Yönetimi 
 • Akademi Kurulumu
 • Kariyer Yönetimi
 • Tanıma-Takdir-Ödüllendirme Sistemi
 • Performans Değerlendirme Sistemi
 • Ücretlendirme-Prim Sistemi

Perakende Yönetimi Çözümleri

 • Mağaza Operasyon Yönetimi
 • Ürün Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama Yönetimi
 • Müşteri Hizmetleri Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Gizli Müşteri Denetimi