ERDİNÇ ÇETİNKAYA

Finans Danışman

1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1989-1996 yılları arasında orta ve lise öğrenimini Bilfen Koleji’nde tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. 2000-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme (MBA) yüksek lisansını tamamladı. MBA yıllarında hazırlamış olduğu “Restoran Kartları Entegrasyonu İş Planı” ile 2.lik ödülü elde etti. 2001 yılında Grant Thornton International’da Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. Yerli/Yabancı, orta ve büyük ölçekli şirketlerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Sermaye Piyasası Kurulu Standartları, US GAAP ve Türk Muhasebe Standartları kapsamında denetlenmesi süreçlerinde yer aldı. Aynı zamanda İç kontrol Değerlendirme, Due Dilligence  ve Halka Arz çalışmalarının içerisinde yer aldı.

2004 yılında proje bazlı olarak Astel Kağıtçılık A.Ş. (Canbebe) raporlama sisteminin kurulması ve SAP FA/CO modüllerinin implementasyonu için çalıştı. 2005 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını aldı. 2006 yılı Kasım ayına kadar, Vestel ve Zorlu Grubu, Çalık Grubu, Eren Grubu gibi büyük ölçekli denetim çalışmalarında Denetim Müdürü olarak görev aldı. Şirket içi Eğitim faaliyetlerini koordine etti. Dünya genelinde Grant Thornton ofislerinin standardizasyonu için geliştirilen GT Explorer yazılımının Türkiye’ye implementasyonunu gerçekleştirdi.

2006 yılında BİST İstanbul’a kote olan AFM Sinemaları’nda Yatırımcı İlişkileri Mali Kontrol Müdürü olarak göreve başladı, 2008 yılında imza yetkisi alıp Direktörlüğe terfi etti. 2009 yılında “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim”, 2011 yılında da “Sermaye Piyasası İleri Düzey” Lisanslarını aldı. Bu kurumda geçirdiği sürede 2 hisse satışı ve 1 birleşme sürecini yönetti. İç Kontrol Sistemini kurdu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin adaptasyonunu gerçekleştirdi. Borsa kotunda çıkma başvurusuyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve SPK’nın “De-Listing” ilgili tebliğinin çıkartılmasına katkıda bulundu. 

Uzmanlık alanları; bağımsız denetim sürecine hazırlık ve denetim süreç yönetimi, ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulması ve uygulanması (genel muhasebe sistemi, mevcut sistemin UFRS’ye uyumlu hale getirilmesi, finans sistemi, maliyet muhasebesi sistemi, stok takip sistemi, iç denetim sistemi, raporlama sistemi), Şirket tanıtımı için faaliyet raporlarının hazırlanması (aylık, üç aylık veya yıllık), Şirket mali tablolarının ve dipnotlarının UFRS’ye göre hazırlanması, yurt dışı ortakların istemiş olduğu paket raporların hazırlanması, Kanun ve uygulamalar hakkında görüş verilmesi, halka arz sürecinde danışmanlık ve süreç yönetimi, şirket değerlenmesi, stratejik ve/veya finansal ortak bulunması, proje ve fizibilite değerlendirmesi ve finansman danışmanlığı, mevcut borçların yapılandırılması ve yeni finansman bulunması ve finansal eğitimlerin verilmesidir.